You are here: Home > Downloads > Publications & Reports > Other > Corporate documents

Eagraíocht Ardfheidhmíochta a Fhobairt

Chomh maith le spriocanna comhshaoil a aithint, aithníonn 2020Vision ár sprioc eagraíochta EPA mar Eagraíocht Ardfheidhmíochta a Fhorbairt. Ór tionscnaíodh í tá an EPA i gcónaí ag forbairt agus ag athrú chun tosaíochtaí athraitheacha a chomhlíonadh, arna stiúradh go príomha ag riachtanais agus ionchais ár bpáirtithe leasmhara. Tríd an bhfís agus na spriocanna a léiríodh thuas a bhaint amach, leanfaimid orainn ag forbairt ár n-eagraíochta agus ag lorg slite le feabhas a chur uirthi. Tá eagraíocht de scoth domhanda a fhorbairt, a oibríonn go gasta agus go héifeachtach, a dhéanann comhpháirtíochtaí éifeachtacha agus, an ceann is tábhachtaí, a sheachadann torthaí comhshaoil dearfacha, fós mar ár sprioc uileghabhálach. Ba mhian linn cur lenár gcáil agus cinntiú go bhféachfar orainn mar eagraíocht a bhfuil láidreachtaí aici sna ceithre phríomhréimse seo a leanas:

Daoine Inniúla/Tiomanta - Sainghrúpa, tiomanta do chaomhnú comhshaoil, ag feidhmiú ár bpleananna gníomhaíochta gan staonadh.

Laoch don Chaomhshaol - Guth láidir, neamhspleách ag díriú ar na saincheisteanna láithreacha agus amach anseo.

Dírithe ar an gCustaiméir - Ag éisteacht agus ag freagairt go tapa, riachtanais pháirtithe leasmhara a réamh-mheas, seirbhís ardchaighdeáin a sheachadadh.

Éifeachtach ó thaobh Eagrúcháin de - Seirbhís a thugann luach ar airgead gan dúbailt ar bith, modhanna oibre cliste agus eagraíocht an-solúbtha.