Oifigeach Eolaíoch I (Leibhéal 3) - Ceimiceoir Anailíseach

Uimh. an Phoist: 000138

Summary: Beidh an chéad sannachán san Oifig um Chosaint Radaíochta agus Monatóireacht Chomhshaoil. Tá gnéithe éagsúla den mhonatóireacht chomhshaoil i gceist leis an réimse ginearálta oibre seo, a fhéachann le truailliú a chosc agus a choinneáil faoi smacht.

Published: 2017

ISBN:

Pages: 3

Filesize: 311KB

Format: pdf

Download now

Caithfidh foirmeacha iarratais comhlánaithe a bheith faighte tráth nach déanaí ná 5.00 i.n. ar Dé Luan 22 Eanáir 2018.

Glacfar le foirmeacha iarratais atá sínithe agus comhlánaithe trí ríomhphost chuig recruitment@epa.ie

Nó (i gcás cruachóipe) ag:

Acmhainní Daonna
An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil
Bosca Poist 3000
Eastát Chaisleán Bhaile Sheáin
Co. Loch Garman

Cuirfear painéal le chéile as a bhféadfaí folúntais amach anseo  a líonadh do phoist mar Oifigeach Eolaíoch I (Leibhéal 3) Ceimiceoir Anailíseach i gCaisleán an Bharraigh, Muineachán, Cill Chainnigh agus i mBaile Átha Cliath.