Climate Change

Climate Change & Ireland – An Introduction

Climate change has a range of causes and effects and represents a challenge for us at a national level.

Eco Eye: Climate Change & Ireland – An Introduction

This clip introduces the topic of climate change, causes, effects and how Ireland plans to tackle the issue.

Comprehension - Climate Change and Ireland - An Introduction

Published: 2010

ISBN:

Pages: 4

Filesize: 188Kb

Format: pdf

This student comprehension exercise can be used after viewing the clip as a stand alone exercise or in conjunction with the TY Unit, or CSPE lesson plan. Note: If you are using the Junior Cycle Geography Climate Change Lesson you will not need this student exercise as the lesson plan includes a comprehension to accompany this clip.


Cleachtadh Tuisceana – Éire agus Athrú Aeráide

Foilsithe: 2010

ISBN:

Leathanaigh: 4

Mèid comhaid: 163Kb

Formàid: pdf

Is féidir an cleachtadh tuisceana mac léinn a úsáid tar éis breathnú ar an gearrthóg mar a sheasann ina aonar a fheidhmiú i gcomhar leis an Aonad Idirbhliain, nó plean ceachta OSSP. Tabhair faoi deara: Má tá tú ag baint úsáide as an Timthriall Tíreolaíocht Ceacht Athrú Aeráide Sóisearach ní bheidh sé uait an cleachtadh seo mac léinn mar a áirítear an plean ceachta a thuiscint chun gabháil ghearrthóg seo.

Unit 1 - Climate Change

Published: 2010

ISBN:

Pages: 4

Filesize: 1.28Mb

Format: pdf

The Climate Change Unit for Transition Year can be used in conjunction with some or all of the Climate Change clips and comprehension exercises.


Aonad 1: Athrú Aeráide

Foilsithe: 2010

ISBN:

Leathanaigh: 4

Mèid comhaid: 176Kb

Formàid: pdf

Is féidir leis an Aonad um Athrú Aeráide don Idirbhliain a úsáid i gcomhar le roinnt nó gach ceann de na gearrthóga Athrú Aeráide agus cleachtaí tuisceana.

Lesson 1 Climate Change

Published: 2010

ISBN:

Pages: 2

Filesize: 522Kb

Format: pdf

Science and Technology in Action - Climate Change Lesson.


CSPE Lesson 1 - Climate Change and Ireland

Published: 2010

ISBN:

Pages: 4

Filesize: 1.09Mb

Format: pdf

This lesson plan is designed for use after viewing this clip and completing the student comprehension exercise (download separately).


CSPE Ceacht 1: Éire agus Athrú Aeráide

Foilsithe: 2010

ISBN:

Leathanaigh: 4

Mèid comhaid: 170Kb

Formàid: pdf

 Tá an plean ceachta deartha le húsáid tar éis breathnú ghearrthóg seo agus comhlánú a fheidhmiú tuisceana mac léinn (íoslódáil ar leithligh).

Junior Cycle Geography Lesson Plan, Climate Change

Published: 2010

ISBN:

Pages: 13

Filesize: 241Kb

Format: pdf

This lesson plan is designed for use after viewing this clip and includes a student comprehension exercise.


Plean maidir le Ceacht Tíreolaíochta Sraithe Sóisearaí Athrú Aeráide

Foilsithe: 2010

ISBN:

Leathanaigh: 13

Mèid comhaid: 191Kb

Formàid: pdf

  Tá an plean ceachta deartha le húsáid tar éis breathnú ghearrthóg seo agus folaíonn cleachtadh tuisceana mac léinn.