Latest Careers

in: Corporate About Us

EPA Job application form for the post of Scientific Officer I (Level 3) Climate Secretariat

Year: 2021

EPA Job application form for the post of Scientific Officer I (Level 3) Climate Secretariat

EPA Job application form for the post of Scientific Officer II (Level 4) Climate Secretariat

Year: 2021

EPA Job application form for the post of Scientific Officer II (Level 4) Climate Secretariat

Oifigeach Eolaíochta II (Leibhéal 4) Rúnaíocht Aeráide

Uimhir Phoist: 000124, August 2021

Year: 2021

Beidh an tOifigeach Eolaíochta (Leibhéal 4) ina bhall d'fhoireann i Rúnaíocht an GCC agus é/í ag tacú - trí sheirbhísí anailíseacha, teicniúla agus corparáideacha - le feidhmeanna na Comhairle Comhairlí um Athrú Aeráide atá ceaptha ag an Rialtas.

Scientific Officer II (Level 4) Climate Secretariat

Post Number: 000124, August 2021

Year: 2021

The Scientific Officer (Level 4) will be a member of a team of staff in the EPA Secretariat supporting - via analytical, technical and corporate services - the functions of the Government appointed Climate Change Advisory Council.

Cigire/Oifigeach Eolaíochta III (Leibhéal 5) Ginearálta

Uimhir Phoist: 002135, July 2021

Year: 2021

Oibreoidh na hiarrthóirí a n-éireoidh leo mar chuid d'fhoireann ildisciplíneach chun polasaithe GCC a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm maidir le feidhmeanna an réimse oibre ina gceapadh iad.

EPA Job application form for the post of Inspector/ Scientific Officer III (Level 5) General

Year: 2021

EPA Job application form for the post of Inspector/ Scientific Officer III (Level 5) General

Inspector/ Scientific Officer III (Level 5) General

Post Number 002135, July 2021

Year: 2021

Successful Candidates will work as part of a multi-disciplinary team to develop and implement EPA policies in relation to the functions of the work area to which they are assigned.

Oifigeach Cláir I (Leibhéal 3) Ceannasaí Forbartha TFC

Uimhir Phoist 001954, July 2021

Year: 2021

Is mian leis an GCC Ceannasaí Foirne Forbróirí a earcú le bheith ag obair le foirne gnó agus tionscadal an GCC le tacaíocht a thabhairt chun Straitéis TFC an GCC

Oifigeach Eolaíochta I (Leibhéal 3) – an tSaotharlann Radaiméadrach

Uimhir Phoist 001367, July 2021

Year: 2021

Tá na príomhfhreagrachtaí ag baint le feidhmeanna reachtúla an GCC a chur i bhfeidhm, lena n-áirítear monatóireacht agus measúnú comhshaoil, taighde agus forbairt comhshaoil agus cosaint raideolaíoch.

EPA Job application form for the post of Programme Officer I (Level 3) ICT Development Lead

Year: 2021

EPA Job application form for the post of Programme Officer I (Level 3) ICT Development Lead

Programme Officer I (Level 3) ICT Development Lead

Post Number: 001954, July 2021

Year: 2021

The Appointee will report to the ICT Delivery Lead or other designated officer and will play a key role in Strategic ICT Management and the development of strategic organisational and staff development programmes.

EPA Job application form for the post of Scientific Officer I (Level 3) Radiometric Laboratory

Year: 2021

EPA Job application form for the post of Scientific Officer I (Level 3) Radiometric Laboratory

Scientific Officer I (Level 3) Radiometric Laboratory

Post Number: 001367, July 2021

Year: 2021

The successful candidate will manage the EPA’s Radiometric Laboratory, an accredited laboratory and must demonstrate a record of achievement that demonstrates both their technical and the leadership capability.

Pagination