Ailtire TFC - Oifigeach Cláir II

Uimhir Phoist 000214

Summary: Comhlíonfaidh an t-iarrthóir rathúil ról an Ailtire TFC - Oifigeach Cláir II (Leibhéal 4). Beidh an tAiltire TFC ina bhall lárnach den Fhoireann Ailtireachta agus Rannpháirtíochta Gnó. Is é a bpríomhfhreagracht ná tacú le gníomhaíochtaí Ailtireachta Fiontraíochta (EA) le béim ar fheidhmeanna agus ailtireacht ghnó.

Published: 2022

Pages: 14

Filesize: 297 KB

Format: pdf

Download

Ní mór foirmeacha iarratais a chomhlíonadh agus a sheoladh chuig EPA@cpl.ie


Dáta Deiridh: 4.00pm Déardaoin 30 Meitheamh 2022.


Is dócha go mbeidh agallaimh ar siúl Déardaoin 21 Iúil 2022 trí Microsoft Teams
D'fhéadfadh na nithe seo a leanas bheith mar chuid den phróiseas roghnúcháin:
• Iarrthóirí a chur ar ghearrliosta de bhun na faisnéise ina n-iarratas;
• Agallamh iomaíoch á reáchtáil ó chian trí MS Teams.