Bainisteoir Cláir – Airgeadas, Bainistíocht Saoráidí agus Clár Inbhuanaitheachta

Uimhir Phoist: 000428

Summary: Tá Bainisteoir Cláir á earcú ag an EPA a bheidh freagrach as ceannaireacht agus bainistiú Chlár Airgeadais, Bainistíochta Saoráidí agus Inbhuanaitheachta an EPA san Oifig Cumarsáide agus Seirbhísí Corparáideacha.

Published: 2024

Pages: 16

Filesize: 506 KB

Format: pdf

Download

Ní mór foirmeacha iarratais a chomhlíonadh agus a sheoladh chuig recruitment@epa.ie 


Dáta Deiridh: 4.00pm Dé Déardaoin 25 Iúil 2024Is dócha go ndéanfar na hagallaimh go pearsanta nó beagnach go déanach i mí Lúnasa 2024


D'fhéadfadh na nithe seo a leanas bheith mar chuid den phróiseas roghnúcháin:
• Iarrthóirí a chur ar ghearrliosta de bhun na faisnéise ina n-iarratas;
• Agallamh iomaíoch á reáchtáil ó chian trí MS Teams.
• Is féidir agallamh 2ú babhta a reáchtáil más gá.