Chigire Céime/An Oifigigh Eolaíochta

Uimhir Phoist: 000221

Summary: Tá an EPA ag earcú céimithe a cháiligh le trí bliana anuas chun ról an Chigire/Oifigeach Eolaíochta III (Leibhéal 5) a chomhlíonadh. Sannfar ról teicniúil don cheapaí a thuairisceoidh do bhainisteoir líne ina fhoireann sannta.

Published: 2022

Pages: 13

Filesize: 272 KB

Format: pdf

Download

Ní mór foirmeacha iarratais a chomhlíonadh agus a sheoladh chuig EPA@cpl.ie

Dáta Deiridh: 4.00pm Déardaoin 30 Meitheamh 2022.


Is dócha go dtionólfar na hagallaimh trí fhoirne Microsoft beagnach.
Déanfaidh CPL Solutions Ltd an feachtas earcaíochta seo a bhainistiú thar ceann an EPA.
D'fhéadfadh na nithe seo a leanas bheith mar chuid den phróiseas roghnúcháin:
• Iarrthóirí a chur ar ghearrliosta de bhun na faisnéise ina n-iarratas;
• Agallamh iomaíoch á reáchtáil ó chian trí MS Teams.