Chigire Isa Chosaint Raideolaíoch

Uimhir Phoist 000217

Summary: Comhlíonfaidh an t - iarrthóir a n - éireoidh leis/léi ról Chigire I (Leibhéal 3) sa Chosaint Raideolaíoch

Published: 2022

Pages: 13

Filesize: 295 KB

Format: pdf

Download

Ní mór foirmeacha iarratais a chomhlíonadh agus a sheoladh chuig EPA@cpl.ie

Dáta Deiridh: 4.00pm Dé hAoine 1 Iúil 2022.


Is dócha go mbeidh agallaimh ar siúl Dé Déardaoin 21 Iúil 2022 trí Microsoft Teams.
D'fhéadfadh na nithe seo a leanas bheith mar chuid den phróiseas roghnúcháin:
• Iarrthóirí a chur ar ghearrliosta de bhun na faisnéise ina n-iarratas;
• Agallamh iomaíoch á reáchtáil ó chian trí MS Teams;
• Is féidir agallamh dara babhta a reáchtáil.