Cigire I (Leibhéal 3) – Talmhaíocht

Uimhir Phoist: 000317

Summary: Sannann an cúigiú Plean Gníomhaíochta Níotráití (NAP) agus na Rialacháin um Dhea-Chleachtas Talmhaíochta 2022 (S.I. 113 de 2022) ról forfheidhmithe leathnaithe don EPA maidir le maoirsiú iniúchtaí talmhaíochta na nÚdarás Áitiúil.

Published: 2023

Pages: 16

Filesize: 544 KB

Format: pdf

Download

Ní mór foirmeacha iarratais a chomhlíonadh agus a sheoladh chuig recruitment@epa.ie  

 

Dáta Deiridh: 4.00pm Dé hAoine 9 Meitheamh 2023

 

Féadfaidh na nithe seo a leanas a bheith san áireamh sa phróiseas roghnúcháin:

  • déanfar gearrliostú iarrthóirí ar bhonn an eolais atá ina n-iarratas;
  • agallamh iomaíoch.