Cigire Iarchéime/Oifigeach Eolaíochta (Leibhéal 5)

Uimhir Phoist: 000312

Summary: Tá an EPA ag earcú céimithe chun ról an Chigire/Oifigeach Eolaíochta III (Leibhéal 5) a chomhlíonadh. Sannfar ról teicniúil don cheapaí a thuairisceoidh do bhainisteoir líne ina fhoireann sannta.

Published: 2023

Pages: 16

Filesize: 502 KB

Format: pdf

Download

Ní mór foirmeacha iarratais a chomhlíonadh agus a sheoladh chuig epa@cpl.ie

 

Dáta Deiridh: 4.00pm Dé Luain, 15 Bealtaine 2023.

 

Féadfaidh na nithe seo a leanas a bheith san áireamh sa phróiseas roghnúcháin:

  • déanfar gearrliostú iarrthóirí ar bhonn an eolais atá ina n-iarratas;
  • agallamh iomaíoch.