Cigire II (Leibhéal 4) Cosaint Raideolaíoch

Uimhir Phoist: 000237

Summary: Beidh ar an iarrthóir a n-éiríonn leis ról Chigire II (Leibhéal 4) Cosaint Raideolaíoch a chomhlíonadh. Tá GCC ar lorg iarrthóir a bhfuil taithí aige i gceann de na réimsí seo a leanas: fisic mhíochaine, innealtóireacht, radagrafaíocht nó radaiteiripe.

Published: 2022

Pages: 13

Filesize: 281 KB

Format: pdf

Download

Dáta Deiridh: 4.00pm, Déardaoin, 27 Deireadh Fómhair 2022.


Is dócha go mbeidh na hagallaimh ar siúl an tseachtain dar tosach Dé Luain 21 Samhain 2022.


D'fhéadfadh na nithe seo a leanas bheith mar chuid den phróiseas roghnúcháin:
• gearrliostú iarrthóirí ar bhonn an eolais atá ina n-iarratas;
• agallamh iomaíoch go pearsanta nó go cianda trí Microsoft Teams.