Cigire Sinsearach (Leibhéal 2) - An Clár um Cheadúnú Comhshaoil

Uimh. Phoist 000138

Summary: Comhlíonfaidh an té a cheapfar an ról mar Chigire Sinsearach (Leibhéal 2) sa Chlár um Cheadúnú Comhshaoil.

Published: 2021

Pages: 13

Filesize: 272 KB

Format: pdf

Download

Ní mór foirmeacha iarratais a chomhlíonadh agus a sheoladh chuig recruitment@epa.ie

Dáta Deiridh: 4.00pm, Déardaoin 21 Meán Fómhair 2021.


Is dóigh go ndéanfar agallaimh an tseachtain dar tosach 15 Samhain 2021 trí Fhoireann MS.
D’fhéadfadh na nithe seo a leanas bheith mar chuid den phróiseas roghnúcháin:
• iarrthóirí a chur ar ghearrliosta de bhun na faisnéise ina n-iarratas.
• agallamh iargúlta iomaíoch ina mbeidh cur i láthair ag baint úsáide as Foirne Microsoft.
• Féadfar agallamh dara babhta a reáchtáil más gá.

 

CBeidh an painéal a bunaíodh le haghaidh an chomórtais seo ag líonadh dhá fholúntas sa Chlár um Cheadúnú Comhshaoil, post amháin i gCigireacht Réigiúnach na GCC i gCorcaigh agus an dara post i gCigireacht Réigiúnach na GCC i mBaile Átha Cliath. Cuirfear an painéal ar bun chun na poist sin a líonadh agus rachaidh sé as feidhm nuair a dheimhneofar na ceapacháin.