Cigire Sinsearach (Leibhéal 2) Ceadúnú Comhshaoil

Uimhir Phoist 000233

Summary: Comhlíonfaidh an t-iarrthóir rathúil ról an Chigire Sinsearach (Leibhéal 2) sa Chlár Ceadúnaithe Comhshaoil. Beidh an té a cheapfar freagrach as foireann a threorú i gClár Ceadúnaithe Comhshaoil an EPA ar príomhfheidhm rialála na heagraíochta é.

Published: 2022

Pages: 13

Filesize: 284 KB

Format: pdf

Download

Ní mór foirmeacha iarratais a chomhlíonadh agus a sheoladh chuig recruitment@epa.ie

 

Dáta Deiridh: 4.00pm Dé Máirt 27 Meán Fómhair 2022.


Is dócha go mbeidh na hagallaimh ar siúl Dé hAoine 21 Deireadh Fómhair 2022.


Féadfaidh na nithe seo a leanas a bheith san áireamh sa phróiseas roghnúcháin:
• Iarrthóirí a ghearrliostú ar bhonn an eolais atá ina n-iarratas;
• Agallamh iomaíoch a d'fhéadfadh a bheith duine le duine nó iargúlta (ag úsáid Microsoft) agus d'fhéadfadh cur i láthair a bheith san áireamh;
• Is féidir agallamh dara babhta a reáchtáil más gá (d'fhéadfadh sé a bheith duine le duine nó cianúsáid a bhaint as Microsoft Teams).