Cigire Sinsearach (Leibhéal 2) Forfheidhmiú Uisce Óil

Uimhir Phoist 000240

Summary: Sannfar ról bainistíochta sinsearaí don té a cheapfar agus beidh sé/sí freagrach as an bhfoireann forfheidhmithe Uisce Óil a threorú, ar príomhfheidhm forfheidhmithe na heagraíochta í.

Published: 2022

Pages: 14

Filesize: 286 KB

Format: pdf

Download

Ní mór foirmeacha iarratais a chomhlíonadh agus a sheoladh chuig recruitment@epa.ie

Dáta Deiridh: 4.00pm Dé hAoine 9 Nollaig 2022.


Is dócha go mbeidh na hagallaimh ar siúl an tseachtain dar tosach 9 Eanáir 2023.


Féadfaidh na nithe seo a leanas a bheith san áireamh sa phróiseas roghnúcháin:
• gearrliostú iarrthóirí ar bhonn an eolais atá ina n-iarratas.
• agallamh iomaíoch is féidir a reáchtáil go pearsanta nó trí Microsoft Teams.
• Is féidir agallamh dara babhta a reáchtáil más gá.