Cigire/Oifigeach Eolaíochta II (Leibhéal 4) -Ginearálta

Uimhir Phoist 000303

Summary: Comhlíonfaidh an t-iarrthóir rathúil ról Cigire/Oifigeach Eolaíochta II (Leibhéal 4) Ginearálta.

Published: 2022

Pages: 14

Filesize: 386 KB

Format: pdf

Download

Ní mór foirmeacha iarratais a chomhlíonadh agus a sheoladh chuig EPA@cpl.ie

 

Dáta Deiridh: 4.00pm Dé Déardaoin 26 Eanáir 2023.

 

Féadfaidh na nithe seo a leanas a bheith san áireamh sa phróiseas roghnúcháin:
• gearrliostú iarrthóirí ar bhonn an eolais atá ina n-iarratas.
• agallamh iomaíoch is féidir a reáchtáil go pearsanta nó trí Microsoft Teams.
• Is féidir agallamh dara babhta a reáchtáil más gá.