Innealtóirí TFC Iarchéime

Uimhir Phoist: 000223

Summary: Tá an EPA ag earcú céimithe a cháiligh le trí bliana anuas chun dhá ról ar leith a líonadh. Comhlíonfaidh na hiarrthóirí rathúla ról Innealtóir Bonneagair/Oibríochtaí (Leibhéal 5) nó Innealtóir Sonraí (Leibhéal 5). Nuair a bheidh na folúntais líonta féadfaidh an EPA painéal a chur le chéile chun poist Innealtóra TFC a líonadh amach anseo.

Published: 2022

Pages: 13

Filesize: 270 KB

Format: pdf

Download

Ní mór foirmeacha iarratais a chomhlíonadh agus a sheoladh chuig EPA@cpl.ie

Dáta Deiridh: 4.00pm, Dé hAoine 1 Iúil 2022.


Is dócha go dtionólfar na hagallaimh trí fhoirne Microsoft beagnach.


Déanfaidh CPL Solutions Ltd an feachtas earcaíochta seo a bhainistiú thar ceann an EPA.
D'fhéadfadh na nithe seo a leanas bheith mar chuid den phróiseas roghnúcháin:
• Iarrthóirí a chur ar ghearrliosta de bhun na faisnéise ina n-iarratas;
• Agallamh iomaíoch á reáchtáil ó chian trí MS Teams.