Oifigeach Cláir I (Leibhéal 3) Ceannasaí Forbartha TFC

Uimhir Phoist 001954

Summary: Is mian leis an GCC Ceannasaí Foirne Forbróirí a earcú le bheith ag obair le foirne gnó agus tionscadal an GCC le tacaíocht a thabhairt chun Straitéis TFC an GCC

Published: 2021

Pages: 14

Filesize: 303 KB

Format: pdf

Download

Ní mór foirmeacha iarratais a chomhlíonadh agus a sheoladh chuig EPA@cpl.ie.

Dáta Deiridh: 4.00pm, Déardaoin 29 Iúil 2021.


Is dócha go reáchtálfar agallaimh don phost seo Déardaoin 26 Lúnasa 2021 trí Fhoirne MS.


D'fhéadfadh na nithe seo a leanas bheith mar chuid den phróiseas roghnúcháin:
• Iarrthóirí a chur ar ghearrliosta de bhun na faisnéise ina n-iarratas;
• Agallamh iomaíoch á reáchtáil ó chian trí MS Teams;
• Is féidir agallamh dara babhta a reáchtáil.