Oifigeach Cláir I (leibhéal 3) Rúnaíocht Aeráide

Uimhir Phoist 000213

Summary: Beidh an tOifigeach Cláir (Leibhéal 3) ina bhall d'fhoireann i Rúnaíocht an EPA a thacaíonn - trí sheirbhísí anailíseacha, teicniúla agus corparáideacha - le feidhmeanna Chomhairle Chomhairleach don Athrú Aeráide arna gceapadh ag an Rialtas.

Published: 2022

Pages: 13

Filesize: 299 KB

Format: pdf

Download

Ní mór foirmeacha iarratais a chomhlíonadh agus a sheoladh chuig EPA@cpl.ie

Dáta Deiridh: 4.00pm, Dé Luain 23 Bealtaine 2022.


Is dócha go mbeidh na hagallaimh ar siúl Dé hAoine 17 Meitheamh 2022 trí Fhoirne MS.


D'fhéadfadh na nithe seo a leanas bheith mar chuid den phróiseas roghnúcháin:
• Iarrthóirí a chur ar ghearrliosta de bhun na faisnéise ina n-iarratas;
• Agallamh iomaíoch á reáchtáil ó chian trí MS Teams;
• Is féidir agallamh dara babhta a reáchtáil.