Oifigeach Clár II (Leibhéal 4) Riarthóir Ginearálta

Uimhir Phoist 000238

Summary: Sannfar ról riaracháin don iarrthóir rathúil le freagracht as raon tascanna sa réimse a shanntar. Is san Oifig um Chosaint Radaíochta agus Monatóireacht Timpeallachta laistigh d’Fhoireann Ullmhachta Éigeandála an EPA a bheidh an chéad phost a thairgfear den phainéal seo.

Published: 2022

Pages: 13

Filesize: 303 KB

Format: pdf

Download

Ní mór foirmeacha iarratais a chomhlíonadh agus a sheoladh chuig EPA@cpl.ie


Dáta Deiridh: 4.00pm Dé Déardaoin 17 Samhain 2022.


Is dócha go mbeidh agallaimh ar siúl i seachtain an 12 Nollaig 2022.
Féadfaidh na nithe seo a leanas a bheith san áireamh sa phróiseas roghnúcháin:
• gearrliostú iarrthóirí ar bhonn an eolais atá ina n-iarratas;
• agallamh iomaíoch ar féidir a reáchtáil duine le duine nó trí Microsoft Teams.