Oifigeach Clár III (Leibhéal 5) – Riarthóir Bunachar Sonraí

Uimhir Phoist: 000236

Summary: Comhlíonfaidh an t-iarrthóir rathúil ról Oifigeach Clár III (Leibhéal 5) Riarthóir Bunachar Sonraí. Beidh an Riarthóir Bunachar Sonraí ina bhall lárnach den Fhoireann Sonraí TFC le príomhfhreagracht as feidhmíocht, slándáil, sláine agus cothabháil bhunachair shonraí an EPA, agus beidh baint aige freisin le haistriú sonraí tionscadail, le baint amach, le claochlú agus le lódáil sonraí.

Published: 2022

Pages: 12

Filesize: 275 KB

Format: pdf

Download

Dáta Deiridh: 4.00pm Déardaoin 6 Deireadh Fómhair 2022.


Is dócha go mbeidh na hagallaimh ar siúl seachtain an 24 Deireadh Fómhair 2022.


Féadfaidh na nithe seo a leanas a bheith san áireamh sa phróiseas roghnúcháin:
• gearrliostú iarrthóirí ar bhonn an eolais atá ina n-iarratas;
• agallamh iomaíoch.