Oifigeach Clár III (Leibhéal 5) – Riarthóir Bunachar Sonraí

Uimhir Phoist: 000307

Summary: Comhlíonfaidh an t-iarrthóir rathúil ról Oifigeach Clár III (Leibhéal 5) Riarthóir Bunachar Sonraí.

Published: 2022

Pages: 14

Filesize: 361 KB

Format: pdf

Download

Ní mór foirmeacha iarratais a chomhlíonadh agus a sheoladh chuig recruitment@epa.ie

 

Dáta Deiridh: 4.00pm Dé Luain 23 Eanáir 2023.

 

Féadfaidh na nithe seo a leanas a bheith san áireamh sa phróiseas roghnúcháin:
• gearrliostú iarrthóirí ar bhonn an eolais atá ina n-iarratas.
• agallamh iomaíoch is féidir a reáchtáil go pearsanta nó trí Microsoft Teams.
• Is féidir agallamh dara babhta a reáchtáil más gá.