Oifigeach Eolaíoch I (Leibhéal 3) – Eolaíocht Dhobharcheantar agus Samhaltú

Uimhir Phoist 000235

Summary: Comhlíonfaidh an t-iarrthóir rathúil ról Oifigeach Eolaíoch I (leibhéal 3) Eolaíocht Dhobharcheantar agus Samhaltú san Aonad Eolaíochta agus Bainistíochta Dobharcheantair laistigh den Chlár Uisce, san Oifig Fianaise agus Measúnaithe.

Published: 2022

Pages: 13

Filesize: 303 KB

Format: pdf

Download

Dáta Deiridh: 4.00pm Déardaoin 6 Deireadh Fómhair 2022. 


Is dócha go mbeidh na hagallaimh ar siúl seachtain an 24 Deireadh Fómhair 2022.


Féadfaidh na nithe seo a leanas a bheith san áireamh sa phróiseas roghnúcháin:
• gearrliostú iarrthóirí ar bhonn an eolais atá ina n-iarratas;
• agallamh iomaíoch.