Oifigeach Eolaíoch Iarchéime III – Seirbhísí Saotharlainne

Uimhir Phoist: 000224

Summary: Tá an EPA ag earcú céimithe a cháiligh le trí bliana anuas chun ról Oifigeach Eolaíochta III (Leibhéal 5) - Seirbhísí Saotharlainne a chomhlíonadh.

Published: 2022

Pages: 13

Filesize: 270 KB

Format: pdf

Download

Ní mór foirmeacha iarratais a chomhlíonadh agus a sheoladh chuig EPA@cpl.ie


Dáta Deiridh: 4.00pm, Déardaoin, 30 Meitheamh 2022.


Is dócha go dtionólfar na hagallaimh trí fhoirne Microsoft beagnach.
Déanfaidh CPL Solutions Ltd an feachtas earcaíochta seo a bhainistiú thar ceann an EPA.
D'fhéadfadh na nithe seo a leanas bheith mar chuid den phróiseas roghnúcháin:
• Iarrthóirí a chur ar ghearrliosta de bhun na faisnéise ina n-iarratas;
• Agallamh iomaíoch á reáchtáil ó chian trí MS Teams.