Oifigeach Eolaíochta I (Leibhéal 3) - Eolaíocht Dobharcheantar

Uimhir Phoist 000137

Summary: Comhlíonfaidh an t-iarrthóir a n-éireoidh leis nó léi ról Oifigeach Eolaíochta 1 (Leibhéal 3) Eolaíocht Dobharcheantar agus beidh sé/sí i gceannas ar fhoireann laistigh den Aonad Eolaíochta agus Bainistíochta Dobharcheantar san Oifig um Fhianaise & Measúnú.

Published: 2021

Pages: 13

Filesize: 287 KB

Format: pdf

Download

Ní mór foirmeacha iarratais a chomhlíonadh agus a sheoladh chuig EPA@cpl.ie

Dáta Deiridh: 4.00pm, Dé Céadaoin 27 Deireadh Fómhair 2021.


Is dóigh go ndéanfar agallaimh ar an 23 agus 24 Samhain 2021 trí Fhoirne MS.


D'fhéadfadh na nithe seo a leanas bheith mar chuid den phróiseas roghnúcháin:
• Iarrthóirí a chur ar ghearrliosta de bhun na faisnéise ina n-iarratas.
• Agallamh iomaíoch á reáchtáil ó chian trí MS Teams.

Cuirfear painéal le chéile leis an bpost seo a líonadh. Rachaidh an painéal as feidhm nuair a bheidh duine ceaptha.