Oifigeach Eolaíochta I (Leibhéal 3) – an tSaotharlann Radaiméadrach

Uimhir Phoist 000239

Summary: Déanfaidh an t-iarratasóir a cheapfar Saotharlann Radaiméadrach an GCC a bhainistiú, ar saotharlann chreidiúnaithe í. Beidh ar an duine a cheapfar dea-theist a léiriú a chuirfidh in iúl an cumas teicniúil agus ceannaireachta atá aige nó aici.

Published: 2022

Pages: 13

Filesize: 307 KB

Format: pdf

Download

Ní mór foirmeacha iarratais a chomhlíonadh agus a sheoladh chuig recruitment@epa.ie


Dáta Deiridh: 4.00pm, Déardaoin 17 Samhain 2022.


Is dócha go mbeidh na hagallaimh ar siúl seachtain an 12 Nollaig 2022.


Féadfaidh na nithe seo a leanas a bheith san áireamh sa phróiseas roghnúcháin:
• gearrliostú iarrthóirí ar bhonn an eolais atá ina n-iarratas;
• agallamh iomaíoch ar féidir a reáchtáil duine le duine nó trí Microsoft Teams.