Oifigeach Eolaíochta I (Leibhéal 3) – an tSaotharlann Radaiméadrach

Uimhir Phoist 001367

Summary: Tá na príomhfhreagrachtaí ag baint le feidhmeanna reachtúla an GCC a chur i bhfeidhm, lena n-áirítear monatóireacht agus measúnú comhshaoil, taighde agus forbairt comhshaoil agus cosaint raideolaíoch.

Published: 2021

Pages: 13

Filesize: 294 KB

Format: pdf

Download

Ní mór foirmeacha iarratais a chomhlíonadh agus a sheoladh chuig EPA@cpl.ie.

Dáta Deiridh: 4.00pm, Déardaoin 29 Iúil 2021.


Is dócha go reáchtálfar agallaimh don phost seo 25 Lúnasa 2021 trí Fhoirne MS.


D'fhéadfadh na nithe seo a leanas bheith mar chuid den phróiseas roghnúcháin:
• Iarrthóirí a chur ar ghearrliosta de bhun na faisnéise ina n-iarratas;
• Agallamh iomaíoch á reáchtáil ó chian trí MS Teams;
• Is féidir agallamh dara babhta a reáchtáil.