Oifigeach Eolaíochta I (Leibhéal 3) An Rúnaíocht Aeráide

Uimhir Phoist 000229

Summary: Beidh an tOifigeach Eolaíoch I (Leibhéal 3) ina bhall foirne d’fhoireann Rúnaíocht an EPA a thacóidh - trí sheirbhísí anailíseacha, teicniúla agus corparáideacha - le feidhmeanna na Comhairle Comhairleach um Athrú Aeráide arna gceapadh ag an Rialtas.

Published: 2022

Pages: 13

Filesize: 304 KB

Format: pdf

Download

Ní mór foirmeacha iarratais a chomhlíonadh agus a sheoladh chuig recruitment@epa.ie

Dáta Deiridh: 4.00pm Dé Céadaoin 17 Lúnasa 2022


Is dócha go dtionólfar agallaimh go pearsanta Dé hAoine 9 Meán Fómhair 2022.


Féadfaidh na nithe seo a leanas a bheith san áireamh sa phróiseas roghnúcháin:
• gearrliostú iarrthóirí ar bhonn an eolais atá ina n-iarratas;
• agallamh iomaíoch.