Oifigeach Eolaíochta I (Leibhéal 3) Eolaí Iompraíochta

Uimhir Phoist 000133

Summary: Comhlíonfaidh an t-iarrthóir a n-éireoidh leis ról an Oifigigh Eolaíochta I (Leibhéal 3) – Eolaí Iompraíochta.

Published: 2021

Pages: 14

Filesize: 292 KB

Format: pdf

Download

Ní mór foirmeacha iarratais a chomhlíonadh agus a sheoladh chuig EPA@cpl.ie 

Dáta Deiridh: 4.00pm, Dé Mairt 19 Deireadh Fómhair 2021.


Is dócha go reáchtálfar agallaimh don phost seo an tseachtain dar tosach 8 Samhain 2021 trí Fhoirne MS.

D'fhéadfadh na nithe seo a leanas bheith mar chuid den phróiseas roghnúcháin:
• Iarrthóirí a chur ar ghearrliosta de bhun na faisnéise ina n-iarratas;
• Agallamh iomaíoch á reáchtáil ó chian trí MS Teams;
• Is féidir agallamh dara babhta a reáchtáil.


Cuirfear painéal ar bun chun an post seo a líonadh ach tiocfaidh deireadh leis nuair a bheidh an ceapachán deimhnithe.