Oifigeach Eolaíochta I (Leibhéal 3) Rúnaíocht Aeráide

Uimhir Phoist 000123

Summary: Beidh an Oifigeach Eolaíochta (leibhéal 3) ina bhall d'fhoireann i Rúnaíocht an GCC agus é/í ag tacú - trí sheirbhísí anailíseacha, teicniúla agus corparáideacha - le feidhmeanna na Comhairle Comhairlí um Athrú Aeráide (Comhairle) atá ceaptha ag an Rialtas.

Published: 2021

Pages: 13

Filesize: 289 KB

Format: pdf

Download

Ní mór foirmeacha iarratais a chomhlíonadh agus a sheoladh chuig EPA@cpl.ie.

Dáta Deiridh: 4.00pm, Déardaoin 2 Meán Fómhair 2021.


Is dócha go reáchtálfar agallaimh don phost seo an 16 Meán Fómhair 2021 trí Fhoirne MS.


D'fhéadfadh na nithe seo a leanas bheith mar chuid den phróiseas roghnúcháin:
• Iarrthóirí a chur ar ghearrliosta de bhun na faisnéise ina n-iarratas;
• Agallamh iomaíoch á reáchtáil ó chian trí MS Teams;
• Is féidir agallamh dara babhta a reáchtáil.

Cuirfear painéal ar bun chun an post seo a líonadh ach tiocfaidh deireadh leis nuair a bheidh an ceapachán deimhnithe.