Oifigeach Eolaíochta II (Leibhéal 4) Bitheolaí Muirí

Uimhir Phoist 000136

Summary: Comhlíonfaidh an t-iarrthóir a n-éireoidh leis ról an Oifigigh Eolaíochta II (Leibhéal 4) – Bitheolaí Muirí. Oibreoidh an té a cheapfar san Aonad um Monatóireacht agus Measúnú Éiceolaíoch a dhéanann monatóireacht agus measúnú ar shláinte éiceolaíoch uiscí dromchla na hÉireann.

Published: 2021

Pages: 12

Filesize: 282 KB

Format: pdf

Download

Ní mór foirmeacha iarratais a chomhlíonadh agus a sheoladh chuig EPA@cpl.ie.

Dáta Deiridh: 4.00pm, Dé Céadaoin 27 Deireadh Fómhair 2021.

Is dóigh go mbeidh agallaimh ar siúl Déardaoin an 11 Samhain 2021 trí Fhoirne MS.

D'fhéadfadh na nithe seo a leanas bheith mar chuid den phróiseas roghnúcháin:
•Iarrthóirí a chur ar ghearrliosta de bhun na faisnéise ina n-iarratas;
•Agallamh iomaíoch á reáchtáil ó chian trí MS Teams;


Cuirfear painéal le chéile ar mhaithe leis an bpost seo a líonadh láithreach agus d'fhéadfaí leas a bhaint as chun folúntais ag Leibhéal 4 (Bitheolaí Muirí) a líonadh amach anseo.