Oifigeach Eolaíochta II (Leibhéal 4) Ceimiceoir Anailíseach

Uimhir Phoist: 000429

Summary: Comhlíonfaidh na hiarrthóirí rathúla ról Oifigeach Eolaíochta II (Leibhéal 4) Ceimiceoir Anailíseach i mBaile Átha Cliath, ag dul isteach i bhfoirne ardfheidhmíochta d’anailísithe i saotharlanna nua-aimseartha na ceimice uisce agus monatóireachta radaíochta san Oifig um Chosaint Radaíochta agus Monatóireacht Timpeallachta.

Published: 2024

Pages: 16

Filesize: 573 KB

Format: pdf

Download

Ní mór foirmeacha iarratais a chomhlíonadh agus a sheoladh chuig recruitment@epa.ie


Dáta Deiridh: 4.00pm Déardaoin 25 Iúil 2024Is dócha go ndéanfar na hagallaimh go pearsanta nó beagnach  i mí Lúnasa 2024


D'fhéadfadh na nithe seo a leanas bheith mar chuid den phróiseas roghnúcháin:
• Iarrthóirí a chur ar ghearrliosta de bhun na faisnéise ina n-iarratas;
• Agallamh iomaíoch á reáchtáil ó chian trí MS Teams.
• Is féidir agallamh 2ú babhta a reáchtáil más gá.