Oifigeach Eolaíochta II (Leibhéal 4) Rúnaíocht Aeráide

Uimhir Phoist: 000124

Summary: Beidh an tOifigeach Eolaíochta (Leibhéal 4) ina bhall d'fhoireann i Rúnaíocht an GCC agus é/í ag tacú - trí sheirbhísí anailíseacha, teicniúla agus corparáideacha - le feidhmeanna na Comhairle Comhairlí um Athrú Aeráide atá ceaptha ag an Rialtas.

Published: 2021

Pages: 12

Filesize: 278 KB

Format: pdf

Download

Ní mór foirmeacha iarratais a chomhlíonadh agus a sheoladh chuig EPA@cpl.ie.

Dáta Deiridh: 4.00pm, Déardaoin 2 Meán Fómhair 2021.


Is dóigh go ndéanfar agallaimh an 16 Meán Fómhar 2021 trí Fhoirne MS.


D'fhéadfadh na nithe seo a leanas bheith mar chuid den phróiseas roghnúcháin:
• Iarrthóirí a chur ar ghearrliosta de bhun na faisnéise ina n-iarratas;
• Agallamh iomaíoch á reáchtáil ó chian trí MS Teams;

Cuirfear painéal le chéile as a bhféadfaí folúntais amach anseo a líonadh do phoist mar Oifigeach Eolaíochta (Leibhéal 4) sa Rúnaíocht Aeráide.