Oifigeach Eolaíochta III (Leibhéal 5) – Seirbhísí Saotharlainne

Uimhir Phoist: 000415

Summary: Tá an EPA ag earcú daoine chun ról Oifigeach Eolaíochta III (Leibhéal 5) - Seirbhísí Saotharlainne a chomhlíonadh. Is chuig an Oifig um Chosaint Radaíochta agus Monatóireacht Timpeallachta i Muineachán a bheidh sannadh tosaigh ón gcomórtas seo

Published: 2024

Pages: 16

Filesize: 669 KB

Format: pdf

Download

Ní mór foirmeacha iarratais a chomhlíonadh agus a sheoladh chuig cpl@epa.ie 


Dáta Deiridh: 4.00pm Dé Céadaoin 17 Aibreán 2024Is dócha go ndéanfar na hagallaimh go pearsanta nó beagnach i mBealtaine 2024


D'fhéadfadh na nithe seo a leanas bheith mar chuid den phróiseas roghnúcháin:
• Iarrthóirí a chur ar ghearrliosta de bhun na faisnéise ina n-iarratas;
• Agallamh iomaíoch á reáchtáil ó chian trí MS Teams.
• Is féidir agallamh 2ú babhta a reáchtáil más gá.