Oifigeach Sinsearach Acmhainní Daonna

Uimhir Phoist: 000222

Summary: Tá Oifigeach Acmhainní Daonna Sinsearach á earcú ag an EPA chun maoirseacht a dhéanamh ar bhainistiú Chlár Acmhainní Daonna agus Forbartha (HRD) an EPA.

Published: 2022

Pages: 14

Filesize: 294 KB

Format: pdf

Download

Ní mór foirmeacha iarratais a chomhlíonadh agus a sheoladh chuig recruitment@epa.ie


Dáta Deiridh: 4.00pm Déardaoin 30 Meitheamh 2022.


Is dócha go mbeidh na hagallaimh ar siúl an tseachtain dar tosach 25 Iúil 2022.
D'fhéadfadh na nithe seo a leanas bheith mar chuid den phróiseas roghnúcháin:
• Iarrthóirí a chur ar ghearrliosta de bhun na faisnéise ina n-iarratas;
• Agallamh iomaíoch á reáchtáil ó chian trí MS Teams.
• Is féidir agallamh 2ú babhta a reáchtáil más gá.