EPA Scéim Teanga 2022 - 2025

Scéim Teanga 2022-2025: Faoi lámh feicfidh tú an dara scéim teanga atá again sa Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil, maireann an scéim seo ó 2022-2025 agus tá muid thar a bheith brodúil é seo a chuir ós bhur gcomhair.

Summary:

Published: 2022

Pages: 21

Filesize: 277 KB

Format: pdf

Download