Oifigeach Cláir I (leibhéal 3) Airgeadas

Uimhir Phoist 000219

Summary: Beidh an duine a cheapfar freagrach as Foireann Oibríochta Airgeadais an EPA a bhainistiú agus a threorú agus beidh sé freagrach as tacú leis an eagraíocht i gcoitinne le treoir agus comhairle Airgeadais. Cuirfidh an duine le bainistiú agus le feabhsú leanúnach Chlár Airgeadais foriomlán an EPA.

Published: 2022

Pages: 12

Filesize: 306 KB

Format: pdf

Download

Ní mór foirmeacha iarratais a chomhlíonadh agus a sheoladh chuig EPA@cpl.ie

Dáta Deiridh: 4.00pm, Dé Céadaoin, 8 Meitheamh 2022.


Reáchtálfar agallaimh go cianda trí úsáid a bhaint as Microsoft Teams agus is dócha go ndéanfar iad go luath i mí Iúil 2022.
D'fhéadfadh na nithe seo a leanas bheith mar chuid den phróiseas roghnúcháin:
• Iarrthóirí a chur ar ghearrliosta de bhun na faisnéise ina n-iarratas;
• Agallamh iomaíoch á reáchtáil ó chian trí MS Teams;
• Is féidir agallamh dara babhta a reáchtáil.