Cáipéisí Corparáide

Year Title
2019 Athbhreithniú ar 2018
EPA Year in Review 2018 Irish version
2017 Language Scheme/Scéim Teanga 2016 - 2019 - An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil
Sceim Teanga under The Official Languages Act 2003 in accordance with section 14(3) of the Act
2019 Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais 2017
Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais 2017
2017 Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais 2016
Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais 2016
2016 Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais 2015
Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais 2015
2015 Athbhreithniú ar an mBliain 2015
Tuairisc faoin athbhreithniú ar an mbliain 2015
2016 Cairt Chustaiméirí
Táimid tiomanta do sheirbhís den scoth a sholáthar dár bpáirtithe leasmhara éagsúla.
2016 Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais 2014
Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais 2014
2016 Plean Straitéiseach 2016-2020
EPA Dréacht-Straitéis 2016-2020
2014 Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais 2013
Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais 2013
2013 Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais 2012
Irish Annual Report for the EPA 2012
2012 Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais 2011
Irish Annual Report for the EPA 2011
2010 Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais 2009
Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais 2009
2009 EPA Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais 2008
Cuireann an tuarascáil seo sonraí ar fáil faoi fheidhmeanna atá comhlíonta i rith na bliana, chomh maith le ráitis airge
2009 Buaicphointí Bliantúla 2008
An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil - Buaicphointí Bliantúla 2008
2008 Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais 2007 - An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil
Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais 2007
2008 EPA– Sinne agus ár gcuid Oibre
Treoirlínte ar struchtúr agus freagrachtaí an nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil
2008 Buaicphointí Bliantúla 2007
An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil - Buaicphointí Bliantúla 2007
2007 Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais 2006
Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais 2006
2006 Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais 2005 - An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil
Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais 2005
2005 An Ghníomhaireacht Um Chaomhnú Comhshaoil Tuarascáil Bhliantúil Agus Cuntais 2004
Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais 2005