Achoimre Feidhmiúcháin

Ireland's Environment 2020 - Executive Summary

Summary: Is í seo an tuarascáil is déanaí sa tsraith GCC, Staid an Chomhshaoil, a fhoilsítear uair gach 4 bliana. Tugann an tuarascáil achoimre ar staid reatha chomhshaol na hÉireann ag leibhéal straitéiseach

Published: 2020

ISBN:

Pages: 10

Filesize: 1,214KB

Format: pdf

Download now