Primary Level

Year Title
2005

The Waste Pack

Encourage your students to think about waste in Ireland

2005

The Natural Resources Pack

Looks at the importance of natural resources, including food, air, water, soil and energy

2005

The Impacts and Pollution Pack

Focuses on human impact on our environment, including air and water pollution

2005

The Nature Pack

Includes identification keys for common local species of birds, trees and insects

2005

The Environmental Care Pack

Students can apply much of the learning from the other packs in thinking about their local environment

2005

Dramhaíl

Is ea dhramhaíl téama an mhodúil seo - an líon dramhaíola a chruthaíonn muid; ag caitheamh rudaí uainn; athchúrsáil, bruscar; agus an áit a dtéann an dramhaíl ar fad.

2005

Achmainní Nádúrtha

Leagann gach modúl den acmhainn seo béim ar an gceangal atá againn lenár n-imshaol, na freagrachtaí atá orainn maidir leis an imshaol agus an tslí mar a bhraithimid uirthi.

2005

Tionchair agus Truailliú 

Tá feasacht agus cúram imshaoil bunaithe ar na hiarmhairtí a bhíonn ag ár gcuid gníomhartha agus ag ár stíleanna maireachtála reatha a thuiscint.

2005

An Dúlra 

Baineann an pacáiste acmhainní oideachais seo leis an dúlra thart timpeall orainn - flora agus fauna na hÉireann.

2005

Cúram Imshaoil

Is éard atá sa mhodúl seo ná bailchríoch ar an tsraith iomlán acmhainní atá ar fáil ar an láithreán gréasáin seo.

Secondary Level

Year Title
2005

Leaving Certificate Geography Pack

Pack of Leaving Certificate Geography educational resources

2005

Pacáiste Acmhainní Ardteistiméireachta

Pack of Leaving Certificate Geography educational resources