Caighdeán an Uisce Snámha in Éirinn 2011

Summary: Tá an reachtaíocht a rialaíonn caighdeán na n-uiscí snámha do shéasúr 2011 leagtha amach sna Rialacháin maidir le Caighdeán Uiscí Snámha, 2008 (I.R. 79 of 2008) a thrasuigh an Treoir (2006/7/EC) ón AE maidir le caighdeán uisce snámha.

Published: 2012

ISBN:

Pages: 16

Filesize: 3,581KB

Format: pdf

Download now

Related Documents

Tríd is tríd tá caighdeán an uisce snámha in Éirinn an-ard, cé gur dhúirt an Ghníomhaireacht Eorpach Comhshaoil (2011) gur féidir le roinnt tránna uirbeacha cois cósta agus roinnt lochanna intíre in Éirinn a bheith i mbaol foinsí truaillithe. In 2011, ghéill 98.5 faoin gcéad de na huiscí snámha (133 limistéar as 135) do luachanna éigeantacha an AE agus bhain siad amach stádas ‘dóthanach’ ar a laghad maidir le caighdeán an uisce. Ó 2009 go 2011 tháinig méadú breis is cúig faoin gcéad ar an gcion de na huiscí snámha a ghéill do na luachanna éigeantacha. Ghéill 83 faoin gcéad de na huiscí snámha do chaighdeán níos déine, an caighdeán ‘go maith’, maidir le caighdeán an uisce (112 as 135).

Tríd is tríd, cé go gcomhlíonann formhór mór uiscí snámha sainithe na hÉireann na caighdeáin íosta atá ann faoi láthair, éileofar leis na critéir níos déine atá leagtha amach i dTreoir 2006/7/CE go ndéanfaidh údaráis áitiúla iarrachtaí níos mó fós chun feabhas a chur ar cháilíocht an uisce agus dul i ngleic le foinsí féideartha truaillithe.

Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil ar láithreán gréasáin Splash (www.bathingwater.ie).   

Related Documents