Cáilíocht an Uisce Shnámha in Éirinn 2008

Summary: In 2008, tá cáilíocht uiscí snámha na hÉireann fós ard agus 93 faoin gcéad de limistéir snámha (122 limistéar as 131) ag géilleadh d’íosluachanna éigeantacha an AE agus ag baint amach stádas cáilíocht uisce ‘dóthanach’.

Published: 2009

ISBN:

Pages: 19

Filesize: 712KB

Format: pdf

Download now

Related Documents

Ó 2007 go 2008, tháinig laghdú ceithre faoin gcéad ar an gcion de limistéir snámha a raibh cáilíocht uisce ‘dóthanach’ iontu. As na naoi limistéar snámha nár bhain amach stádas cáilíocht uisce ‘dóthanach’, limistéir sáile a bhí I sé cinn díobh agus limistéir fhionnuisce a bhí I dtrí cinn díobh. Ó cuireadh tús le tuairisciú i 1991, is é sin an lion is airde d’uiscí snámha a rangaíodh mar ‘go dona’ agus is í an chéad bhliain nár bhain gach limistéar snámha fionnuisce amach stádas cáilíocht uisce ‘dóthanach’.  

In 2008, ghéill 78 faoin gcéad de na limistéir snámha (102 limistéar as 131) leis na luachanna treoracha agus bhain siad amach stádas uisce ‘go maith’. Ó 2007 go 2008 tháinig laghdú 2 faoin gcéad ar an gcion de limistéir snámha a raibh cáilíocht uisce ‘go maith’ acu.

Is í an chúis, den chuid is mó, leis an gcion níos ísle de limistéir snámha a bhain amach stádas cáilíocht uisce ‘dóthanach’ agus stádas uisce ‘go maith’, ná go raibh níos mó báistí ná mar is gnách i rith shamhradh 2008. 

Cé go bhfuil an leibhéal iomlán de cháilíocht uisce snámha fós inghlactha, déantar líon beag de limistéir snámha a rangú mar ‘go dona’ I gcónaí. Tá bearta dóthanacha ag teastáil lena náireofar saoráidí oiriúnacha um chóireáil dramhuisce chun go ngéillfeadh na limistéir snámha sin do chaighdeáin an AE. Sa bhreis air sin, mar gheall ar an mbáisteach níos airde i gcaitheamh an tsamhraidh le blianta beaga anuas, ní mór bearta a ghlacadh chun an tionchar a bhíonn aici ar limistéir snámha a íoslaghdú lena n-áirítear cloí le deachleachtais talmhaíochta.

 

Related Documents