Cailíocht an Uisce Snámha in Éirinn 2012

Forbhreathnú na Bliana 2012

Summary: Tá monatóireacht chuimsitheach á déanamh ar uiscí snámha ar fud na hEorpa ó tugadh isteach an Treoir ar Uisce Snámha (76/160/EEC) i 1976. Tá feabhsuithe suntasacha ar cháilíocht uisce tar éis a bheith bainte amach, go háirithe le leathscór bliain anuas, mar gheall ar fheabhsuithe ar chórais chóireála fuíolluisce agus ar chleachtais ghinearálta bainistíochta ar cháilíocht uisce mar thoradh ar chur i bhfeidhm na Creat-Treorach Uisce.

Published: 2012

ISBN:

Pages:

Filesize: 1,010KB

Format: pdf

Download now