Clean Air

Greener Commuting to School & Work

There are lots of reasons to get out of the car including congestion, safety, health and climate change.

Greener Commuting to School & Work

This clip shows what schools, companies and a hospital are doing to reduce the environmental impact of commuting.

Comprehension - Greener Commuting to School and Work

Published: 2010

ISBN:

Pages: 2

Filesize: 166Kb

Format: pdf

This student comprehension exercise can be used after viewing the clip as a stand alone exercise or in conjunction with the TY Unit, or CSPE lesson plan. Note: If you are using the Junior Cycle Geography Greener Commuting Lesson you will not need this student exercise as the lesson plan includes a comprehension to accompany this clip.


Triail Tuisceana – Timaistriú Níos Glaise chuig Scoil agus Obair

Foilsithe: 2010

ISBN:

Leathanaigh: 2

Mèid comhaid: 144Kb

Formàid: pdf

Is féidir an triail tuisceana mac léinn seo a úsáid tar éis breathnú ar an ghearrthóg mar cleachtadh neamhspleách nó i bpáirtíocht le Aonad na hIdirbhliana nó le ceacht OSSP. Nótáil: Má tá an ceacht Tíreolaíochta ón Sraith Shóisearach- Timaistriú níos Glaise in úsáid agat, ní bheidh an cleachtadh seo uait toisc go bhfuil triail tuisceana a gabhann leis an ghearrthóg sa phlean ceachta.

Unit 2 - Clean Air

Published: 2010

ISBN:

Pages: 10

Filesize: 1.97Mb

Format: pdf

The Clean Air Unit for Transition Year can be used in conjunction with this clip and the student comprehension exercise.


Aonad 2: Aer Glan

Foilsithe: 2010

ISBN:

Leathanaigh: 11

Mèid comhaid: 209Kb

Formàid: pdf

Is féidir an Aonad um Aer Glan a úsáid i bpáirtíocht leis an ghearrthóg seo agus leis an triail tuisceana mac léinn.

CSPE Lesson 3 - Clean Air - Greener Commuting to School and Work

Published: 2010

ISBN:

Pages: 7

Filesize: 1.97Mb

Format: pdf

This lesson plan is designed for use after viewing this clip and completing the student comprehension exercise (download separately).


OSSP Ceacht 3: Aer Glan – Timaistriú Níos Glaise Chuig Scoil agus Obair

Foilsithe: 2010

ISBN:

Leathanaigh: 11

Mèid comhaid: 164Kb

Formàid: pdf

Tá an plean ceachta seo deartha le húsáid tar éis breathnú ar an ghearrthóg seo agus tar éis an triail tuisceana mac léinn a críochnú.

Junior Cycle Geography Lesson Plan, Greener Commuting

Published: 2010

ISBN:

Pages: 6

Filesize: 641Kb

Format: pdf

This lesson plan is designed for use after viewing this clip and includes a student comprehension exercise.


Plean Ceachta Tíreolaíochta- Timaistriú Níos Glaise Sraith Shóisearach

Foilsithe: 2010

ISBN:

Leathanaigh: 6

Mèid comhaid: 164Kb

Formàid: pdf

Tá an plean ceachta seo deartha le húsáid tar éis breathnú ar an ghearrthóg seo- le triail tuisceana san áireamh.

Return to 'Clean Air' overview page.