Clean Water

Protecting our Blue Flag Beaches

The Blue Flag tells us that a beach is clean and the water is good quality for bathing. While water quality is monitored at Blue flag beaches, pollution from sewage and litter can cause problems.

Protecting our Blue Flag Beaches

This clip shows how water quality is monitored and how some beaches in Dublin lost Blue Flag status because of pollution.

Comprehension - Protecting our Blue Flag Beaches

Published: 2010

ISBN:

Pages: 4

Filesize: 173Kb

Format: pdf

This student comprehension exercise can be used after viewing the clip as a stand alone exercise or in conjunction with the TY Unit, or CSPE lesson plan.


Triail Tuisceana – Ár dTránna Brata Goirme a Chosaint

Foilsithe: 2010

ISBN:

Leathanaigh: 4

Mèid comhaid: 152Kb

Formàid: pdf

Is féidir an triail tuisceana mac léinn seo a úsáid tar éis breathnú ar an ghearrthóg mar cleachtadh neamhspleách nó i bpáirtíocht le Aonad na hIdirbhliana nó le plean ceachta OSSP.

Unit 3 - Clean Water

Published: 2010

ISBN:

Pages: 10

Filesize: 240K

Format: pdf

The Clean Water Unit for Transition Year can be used in conjunction with some or all of the Clean Water clips and student comprehension exercises.


Aonad 3: Uisce Glan

Foilsithe: 2010

ISBN:

Leathanaigh: 11

Mèid comhaid: 199Kb

Formàid: pdf

Is féidir an Aonad um Uisce Glan don Idirbhliain a úsáid i bpáirtíocht le roinnt nó le gach ceann de na gearrthóga Uisce Glan agus na trialacha tuisceana.

CSPE Lesson 4 - Protected Water Resources

Published: 2010

ISBN:

Pages: 10

Filesize: 203Kb

Format: pdf

This lesson plan is designed for use after viewing some or all of the Clean Water clips and completing the relevant student comprehension exercises (download separately).


OSSP Ceacht 4: Acmhainní Uisce Faoi Chosaint

Foilsithe: 2010

ISBN:

Leathanaigh: 4

Mèid comhaid: 171Kb

Formàid: pdf

Tá an ceacht seo deartha le húsáid tar éis breathnú ar roinnt nó ar gach ceann de na gearrthóga Uisce Glan agus tar éis na trialacha tuisceana mac léinn a críochnú (íoslódáil ar leithligh). 

Return to 'Clean Water' overview page.