Clean Water

Protecting our Drinking Water

Water is a precious resource and quality is very important, particularly when it comes to drinking water. Sewage, agriculture and forestry can all have a negative impact on water quality.

Protecting our Drinking Water

This clip looks at the consequences for the people of Galway when drinking water became contaminated and at how the problem can be tackled with appropriate water treatment.

Comprehension - Protecting our Drinking Water

Published: 2010

ISBN:

Pages: 2

Filesize: 624Kb

Format: pdf

This student comprehension exercise can be used after viewing the clip as a stand alone exercise or in conjunction with the TY Unit, or CSPE lesson plan. Note: If you are using the Junior Cycle Geography Water Pollution Lesson you will not need this student exercise as the lesson plan includes a comprehension to accompany this clip.


Triail Tuisceana – Ár nUisce Óil a Chosaint

Foilsithe: 2010

ISBN:

Leathanaigh: 2

Mèid comhaid: 149Kb

Formàid: pdf

Is féidir an triail tuisceana mac léinn seo a úsáid tar éis breathnú ar an ghearrthóg mar cleachtadh neamhspléach nó i bpáirtíocht le Aonad na hIdirbhliana nó le plean ceachta OSSP. Nótáil: Má tá an ceacht Tíreolaíochta ón Sraith Shóisearach Truailliú Uisce in úsáid agat ní bheidh an cleachtadh seo uait toisc go bhfuil triail tuisceana a gabhann leis an ghearrthóg sa phlean ceachta.

Unit 3 - Clean Water

Published: 2010

ISBN:

Pages: 10

Filesize: 240Kb

Format: pdf

The Clean Water Unit for Transition Year can be used in conjunction with some or all of the Clean Water clips and student comprehension exercises.


Aonad 3: Uisce Glan

Foilsithe: 2010

ISBN:

Leathanaigh: 11

Mèid comhaid: 199Kb

Formàid: pdf

Is féidir an Aonad um Uisce Glan don Idirbhliain a úsáid i bpáirtíocht le roinnt nó le gach ceann de na gearrthóga Uisce Glan agus na trialacha tuisceana mac léinn.

Lesson 4 Treating our Water

Published: 2010

ISBN:

Pages: 2

Filesize: 1.19Mb

Format: pdf

Science and Technology in Action – Drinking water lesson plan.


CSPE Lesson 4 - Protected Water Resources

Published: 2010

ISBN:

Pages: 4

Filesize: 203Kb

Format: pdf

This lesson plan is designed for use after viewing some or all of the Clean Water clips and completing the relevant student comprehension exercises (download separately).


OSSP Ceacht 4: Acmhainní Uisce Faoi Chosaint

Foilsithe: 2010

ISBN:

Leathanaigh: 4

Mèid comhaid: 171Kb

Formàid: pdf

Tá an ceacht seo deartha le húsáid tar éis breathnú ar roinnt nó ar gach ceann de na gearrthóga Uisce Glan agus tar éis na trialacha tuisceana mac léinn a críochnú (íoslódáil ar leithligh).  

Junior Cycle Geography Lesson Plan, Water Pollution

Published: 2010

ISBN:

Pages: 5

Filesize: 188Kb

Format: pdf

This lesson plan is designed for use after viewing this clip and includes a student comprehension exercise.


Plean Ceachta Tíreolaíochta ón Sraith Shóisearach- Truailliú Uisce

Foilsithe: 2010

ISBN:

Leathanaigh: 6

Mèid comhaid: 159Kb

Formàid: pdf

Tá an plean ceachta seo deartha le húsáid tar éis breathnú ar an ghearrthóg seo- le triail tuisceana san áireamh.