Integration and Enforcement

Taking the Green Schools’ Message Home

To work toward a sustainable society we all need to behave in a way that minimises our negative impact on the environment.

Taking the Green Schools’ Message Home

Primary school children involved in Green Schools bring the message to their families and communities through the Green Homes initiative.

Comprehension - Taking the Green Schools' Message Home

Published: 2010

ISBN:

Pages: 3

Filesize: 184Kb

Format: pdf

This student comprehension exercise can be used after viewing the clip as a stand alone exercise or in conjunction with the TY Unit, or CSPE lesson plan.


Triail Tuisceana – Teachtaireacht Scoileanna Glasa a Bhreith Abhaile

Foilsithe: 2010

ISBN:

Leathanaigh: 3

Mèid comhaid: 166Kb

Formàid: pdf

Is féidir an triail tuisceana seo a úsáid tar éis breathnú ar an ghearrthóg seo mar cleachtadh neamhspleách nó i bpáirtíocht le Aonad na hIdirbhliana nó le ceacht OSSP.  

Unit 6 - Sustainable Living

Published: 2010

ISBN:

Pages: 11

Filesize: 1.42Mb

Format: pdf

The Sustainable Resource Use Unit for Transition Year can be used in conjunction with some or all of the Sustainable Resource Use clips and student comprehension exercises.


Unit 7 - Enforcement

Published: 2010

ISBN:

Pages: 6

Filesize: 2.3Mb

Format: pdf

The Sustainable Resource Use Unit for Transition Year can be used in conjunction with some or all of the Sustainable Resource Use clips and student comprehension exercises.


Aonad 6: Maireachtáil Inbhuanaithe

Foilsithe: 2010

ISBN:

Leathanaigh: 12

Mèid comhaid: 282Kb

Formàid: pdf

Is féidir an Aonad don Úsáid Inbhuanaithe d'Acmhainní  a úsáid i bpáirtíocht le roinnt nó le gach ceann de na gearrthóga don Úsáid Inbhunaithe d'Acmhainní agus na trialacha tuisceanna mac léinn.   

Aonad 7: Forfheidhmiú

Foilsithe: 2010

ISBN:

Leathanaigh: 6

Mèid comhaid: 665Kb

Formàid: pdf

Is féidir an Aonad don Úsáid Inbhuanaithe d'Acmhainní a úsáid i bpáirtíocht le roinnt nó le gach ceann de na gearrthóga don Úsáid Inbhunaithe d'Acmhainní agus na trialacha tuisceanna mac léinn.   

CSPE Lesson 7 - Integration and Enforcement

Published: 2010

ISBN:

Pages: 5

Filesize: 224Kb

Format: pdf

This lesson plan is designed for use after viewing this clip and completing the student comprehension exercise (download separately). Students also investigate prosecutions for breaking environmental laws in their area.


OSSP Ceacht 7: Comhtháthú agus Forfheidhmiú

Foilsithe: 2010

ISBN:

Leathanaigh: 5

Mèid comhaid: 190Kb

Formàid: pdf

Tá an plean ceachta seo deartha le húsáid tar éis breathnú ar an ghearrthóg seo agus tar éis na trialacha tuisceana mac léinn a críochnú (íoslódáil ar leithligh). Fiosraíonn daltaí na hionchúisimh atá ann le haghaidh daoine a briseann dlíthe timpeallachta ina cheantar aitiúla.

Return to 'Integration & Enforcement' overview page.