Climate Change

Global Effects of Climate Change

The effects of climate change will differ around the globe.

Eco Eye: Global Effects of Climate Change

The effects of climate change vary in different parts of the world and some countries, like Bangladesh, are more severely affected.

Comprehension - Global Effects of Climate Change

Published: 2010

ISBN:

Pages: 3

Filesize: 188Kb

Format: pdf

This student comprehension exercise can be used after viewing the clip as a stand alone exercise or in conjunction with the TY Unit, or CSPE lesson plan. Note: If you are using the Junior Cycle Geography Climate Change Lesson you will not need this student exercise as the lesson plan includes a comprehension to accompany this clip.


Triail Tuisceana - Iarmhairtí Domhanda den Athrú Aeráide

Foilsithe: 2010

ISBN:

Leathanaigh: 3

Mèid comhaid: 163Kb

Formàid: pdf

Is féidir an triail tuisceana mac léinn seo a úsáid tar éis breathnú ar an ghearrthóg mar cleachtadh neamhspleách nó i bpáirtíocht le Aonad na hIdirbhliana nó le ceacht OSSP. Nótáil: Má tá an ceacht Tíreolaíochta- Athrú Aeráide ón Sraith Shóisearach in úsáid agat, ní bheidh an cleachtadh seo uait toisc go bhfuil triail tuisceana a gabhann leis an ghearrthóg seo sa phlean ceachta. 

Unit 1 - Climate Change

Published: 2010

ISBN:

Pages: 4

Filesize: 1.28Mb

Format: pdf

The Climate Change Unit for Transition Year can be used in conjunction with some or all of the Climate Change clips and student comprehension exercises.


Aonad 1: Athrú Aeráide

Foilsithe: 2010

ISBN:

Leathanaigh: 4

Mèid comhaid: 176Kb

Formàid: pdf

Is féidir an Aonad um Athrú Aeráide don Idirbhliain a úsáid i bpáirtíocht le roinnt nó le gach ceann de na gearrthóga Athrú Aeráide agus na trialacha tuisceana.

 

Lesson 2 Climate Change - The Enhanced Greenhouse Effect

Published: 2010

ISBN:

Pages: 2

Filesize: 568Kb

Format: pdf

Science and Technology in Action- Climate Change and the Enhanced Greenhouse Effect Lesson.


Junior Cycle Geography Lesson Plan, Climate Change

Published: 2010

ISBN:

Pages: 13

Filesize: 241Kb

Format: pdf

This lesson plan is designed for use after viewing this clip and includes a student comprehension exercise.


Plean Ceachta Tíreolaíochta ón Sraith Shóisearach - Athrú Aeráide

Foilsithe: 2010

ISBN:

Leathanaigh: 13

Mèid comhaid: 190Kb

Formàid: pdf

Tá an plean ceachta seo deartha le húsáid tar éis breathnú ar an ghearrthóg seo- le trail tuisceana mac léinn san áireamh.