Protected Soil and Biodiversity

Bioversity in Our Forests

Introduced species can pose a threat to native species and biodiversity is an important consideration in managing planted forests.

Biodiversity in our Forests

Forests are a habitat for a range of species of bird, insect and plants, including some endangered species like the hen harrier.

Comprehension - Biodiversity in our Forests

Published: 2010

ISBN:

Pages: 1

Filesize: 167Kb

Format: pdf

This student comprehension exercise can be used after viewing the clip as a stand alone exercise or in conjunction with the TY Unit, or CSPE lesson plan.


Triail Tuisceana - Bithéagsúlacht In Ár bhForaoiseacha

Foilsithe: 2010

ISBN:

Leathanaigh:

Mèid comhaid:

Formàid: pdf

Is féidir an triail tuisceana mac léinn seo a úsáid tar éis breathnú ar an ghearrthóg mar cleachtadh neamhspleách nó i bpáirtíocht le Aonad na hIdirbhliana nó le ceacht OSSP.

Unit 4 - Biodiversity

Published: 2010

ISBN:

Pages: 4

Filesize: 684Kb

Format: pdf

The Biodiversity Unit for Transition Year can be used in conjunction with some or all of the Biodiversity clips and student comprehension exercises.


Aonad 4 - Bithéagsúlacht

Foilsithe: 2010

ISBN:

Leathanaigh:

Mèid comhaid:

Formàid: pdf

Is féidir an Aonad Bithéagsúlachta don Idirbhliain a úsáid i bpáirtíocht le roinnt nó le gach ceann de na gearrthóga Bithéagsúlachta agus na trialacha tuisceana.

 

CSPE Lesson 5 - Protected Soil and Biodiversity

Published: 2010

ISBN:

Pages: 4

Filesize: 669Kb

Format: pdf

This lesson plan is designed for use after viewing some or all of the Biodiversity clips and completing the relevant student comprehension exercises (download separately).


Ceacht 5 - Ithir Chosanta agus Bithéagsúlacht

Foilsithe: 2010

ISBN:

Leathanaigh:

Mèid comhaid:

Formàid: pdf

Tá an plean ceachta seo deartha le húsáid tar éis breathnú ar roinnt nó ar gach gearrthóg Bithéagsúlachta agus tar éis na trialacha tuisceana mac léinn a críochnú (íoslódáil ar leithligh).