Protected Soil and Biodiversity

Biodiversity in our Seas

Biodiversity can be an important aspect of tourism and there are eco-friendly ways to explore the wildlife of an area.

Biodiversity in our Seas

The rich marine wildlife of the South West is explored in this clip which features whales, dolphins and seals.

Comprehension - Biodiversity in our Seas

Published: 2010

ISBN:

Pages: 1

Filesize: 167Kb

Format: pdf

This student comprehension exercise can be used after viewing the clip as a stand alone exercise or in conjunction with the TY Unit, or CSPE lesson plan.


Triail Tuisceana - Bithéagsúlacht In Ár bhFarraigí

Foilsithe: 2010

ISBN:

Leathanaigh:

Mèid comhaid:

Formàid: pdf

Is féidir an triail tuisceana mac léinn seo a úsáid tar éis breathnú ar an ghearrthóg mar cleachtadh neamhspleách nó i bpáirtíocht le Aonad na hIdirbhliana nó le ceacht OSSP.

 

 

Unit 4 - Biodiversity

Published: 2010

ISBN:

Pages: 4

Filesize: 684Kb

Format: pdf

The Biodiversity Unit for Transition Year can be used in conjunction with some or all of the Biodiversity clips and student comprehension exercises.


Aonad 4 - Bithéagsúlacht

Foilsithe: 2010

ISBN:

Leathanaigh:

Mèid comhaid:

Formàid: pdf

Is féidir leis an Aonad Bithéagsúlachta don Idirbhliain a úsáid i bpáirtíocht le roinnt nó le gach ceann de na gearrthóga bithéagsúlachta agus na trialacha tuisceana mac léinn.

 

 

CSPE Lesson 5 - Protected Soil and Biodiversity

Published: 2010

ISBN:

Pages: 4

Filesize: 669Kb

Format: pdf

This lesson plan is designed for use after viewing some or all of the Biodiversity clips and completing the relevant student comprehension exercises (download separately).


Ceacht 5 - Ithir Chosanta agus Bithéagsúlacht

Foilsithe: 2010

ISBN:

Leathanaigh:

Mèid comhaid:

Formàid: pdf

Tá an plean ceachta seo deartha le húsáid tar éis breathnú ar roinnt nó ar gach ceann de na gearrthóga bithéagsúlachta agus tar éis na trialacha tusiceana mac léinn a críochnú (íoslódáil ar leithligh).