Protected Soil and Biodiversity

Protecting the Burren

Local communities can play an important role in protecting biodiversity.

Protecting the Burren

Local groups in the Burren have come together to balance the use of this area of natural beauty for tourism and for conservation of the geology and ecology.

Comprehension - Protecting the Burren

Published: 2010

ISBN:

Pages: 2

Filesize: 164Kb

Format: pdf

This student comprehension exercise can be used after viewing the clip as a stand alone exercise or in conjunction with the TY Unit, or CSPE lesson plan.


Triail Tuisceana – An Bhoirinn a Chosaint

Foilsithe: 2010

ISBN:

Leathanaigh: 2

Mèid comhaid: 153Kb

Formàid: pdf

Is féidir an triail tuisceanna seo a úsáid tar éis breathnú ar an ghearrthóg mar cleachtadh neamhspleách nó i bpáirtíocht le Aonad na hIdirbhliana nó le ceacht OSSP.

Unit 4 - Biodiversity

Published: 2010

ISBN:

Pages: 4

Filesize: 684Kb

Format: pdf

The Biodiversity Unit for Transition Year can be used in conjunction with some or all of the Biodiversity clips and student comprehension exercises.


Aonad 4: Bithéagsúlacht

Foilsithe: 2010

ISBN:

Leathanaigh: 4

Mèid comhaid: 168Kb

Formàid: pdf

Is féidir an Aonad Bitheolaíochta don Idirbhliain a úsáid i bpáirtíocht le roinnt nó le gach ceann de na gearrthóga bithéagsúlachta agus trialacha tuisceana mac léinn.

CSPE Lesson 5 - Protected Soil and Biodiversity

Published: 2010

ISBN:

Pages: 4

Filesize: 669Kb

Format: pdf

This lesson plan is designed for use after viewing some or all of the Biodiversity clips and completing the relevant student comprehension exercises (download separately).


Ceacht OSSP 5

Foilsithe: 2010

ISBN:

Leathanaigh:

Mèid comhaid:

Formàid: pdf

Tá an plean ceachta seo deartha le húsáid tar éis breathnú ar roinnt nó ar gach ceann de na gearrthóga bithéagsúlachta agus tar éis na trialacha tuisceana mac léinn a críochnú (íoslódáil ar leithligh).

Return to 'Protected Soil & Biodiversity' overview page.