Paca d'Acmhainní Tíreolaíochta don Ardteist

Tacaíonn na háiseanna seo an siollabas athbhreithnithe Tíreolaíochta don Ardtéist agus tugann sé ábhar a díríonn ar na heilimintí den siollabas a baineann leis an dtimpeallacht: trí úsáid a bhaint as áiteanna agus fadhbanna in Éirinn.

Tá na háiseanna deartha againn chun bualadh leis na haidhmeanna den siollabas athbhreithnithe. Agus chun na treoracha agus modhanna múinteoireachta sna Treoirlínte do mhúinteoirí don Tíreolaíochta san Ardtéist a leanúint.

Mar mhúinteoirí is féidir leasta do rogha féin a dhénamh maidir le conas an áis a úsáid. Is féidir na haonad a ceangailt leis an pleanáil de topaicí ón siollabas le staidéar nó is féidir le do rang a bheith ag obair tríd an áis ina hiomlán thar réimse ama níos faide. B'fhéidir go mbeifeá ag iarradh topaicí ní aonad áirithe a roghnú le suim áitiúil ag baint leo.

 

  • Aonad 1: Forbairt Inbhuanaithe - agus an aidhm agus ábharthact a bainenn leis i suíomhanna éagsúla.
  • Aonad 2: Fuinneamh: Táirge, éifeachtúlacht agus caomhnú - an táirgeadh de fuinneamh atá ann faoi láthair in Éirinn agus an tábhacht den éifeachtúlacht agus caomhnú de fuinneamh. 
  • Aonad 3: An Ghéarchéim Dramhaíola - agus cuir chuige éagsúil leis an bhfadhb.
  • Aonad 4: Forbairt Inbhuanaithe Geilleagaracha - an iarmhairt de gníomhaíochtaí éagsúla geilleagaracha ar an dtimpeallacht in Éirinn agus ról an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil.
  • Aonad 5: Coimhlint agus Dúshlán Comhshaoil - ag léibhéal áitiúil, náisiúnta agus domhanda.
  • Aonad 6: Lonnaíocht, Forbairt, Inbhuanaitheacht - fadhbanna i ceantair uirbeach, tuaithe agus ar imeallbhoird. Agus na cuir chuige chun déileáil leo faoin Straitéis Spásúil Náisiúnta

 

Íoslódáil an Paca d'Acmhainní Tíreolaíochta don Ardteist