Sustainable resource use

Recycling - Waste as a Resource

The Irish are top of the consumer league in Europe, but what happens to all of the things we throw away and send for recycling?

Recycling - Waste as a Resource

This clip looks at how we can prevent and minimise waste by reducing, re-using and doing more of our own recycling in Ireland.

Comprehension - Recycling - Waste as a Resource

Published: 2010

ISBN:

Pages: 2

Filesize: 191Kb

Format: pdf

This student comprehension exercise can be used after viewing the clip as a stand alone exercise or in conjunction with the TY Unit, or CSPE lesson plan.


Triail Tuisceana – Athchúrsáil, Dramhaíl mar Acmhainn

Foilsithe: 2010

ISBN:

Leathanaigh: 2

Mèid comhaid: 162Kb

Formàid: pdf

Is féidir an triail tuisceana seo a úsáid tar éis breathnú ar an ghearrthóg mar cleachtadh neamhspleách nó i bpáirtíocht le Aonad na hIdirbhliana nó le ceacht OSSP.  

Unit 5 - Sustainable Resource Use

Published: 2010

ISBN:

Pages: 15

Filesize: 1.41Mb

Format: pdf

The Sustainable Resource Use Unit for Transition Year can be used in conjunction with some or all of the Sustainable Resource Use clips and student comprehension exercises.


Aonad 5: Úsáid Inbhuanaithe d'Acmhainní

Foilsithe: 2010

ISBN:

Leathanaigh: 2

Mèid comhaid: 162Kb

Formàid: pdf

Is féidir an Aonad don Úsáid Inbhunaithe d'Acmhainní don Idirbhliain a úsáid i bpáirtíocht le roinnt nó le gach ceann de na gearrthóga Úsáid Inbhunaithe d'Acmhainní agus tar éis na trialacha tuisceana mac léinn a críochnú (íoslódáil ar leithligh).   

CSPE Lesson 6 - Sustainable Use of Resources

Published: 2010

ISBN:

Pages: 3

Filesize: 199Kb

Format: pdf

This lesson plan is designed for use after viewing some or all of the Sustainable Resource Use clips and completing the relevant student comprehension exercises (download separately).


OSSP Ceacht 6: Úsáid Inbhuanaithe d'Acmhainní

Foilsithe: 2010

ISBN:

Leathanaigh: 3

Mèid comhaid: 175Kb

Formàid: pdf

Tá an plean ceachta seo deartha le húsáid tar éis breathnú ar cuid nó ar gach ceann de na gearrthóga don Úsáíd Inbhunaithe d'Acmhainní agus tar éis na trialacha tuisceana mac léinn a críochnú (íoslódáil ar leithligh).